-در هنگام فاتحه خواندن حتماً بايد دعاي اللّهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات را بگويند و بعد سوره حمد و توحيد را بخوانندّ آيا در غير اين صورت فاتحه خواندن درست نيست؟

(12757)
-نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

(11190)
-پيامبري كه پدر داشت امّا مادر نداشت , چه كسي بود؟

(8484)
-خوش صداترين پيامبر چه نام داشته است؟

(4623)
-چرا خداوند به ابراهيم((عليه السلام)) لقب خليل الله را عطا كرد؟
(2445)
-چرا نام پيامبر قوم لوط، لوط بوده ، مگر نه اين كه نام انبياي الهي با مسمي بوده و كامل و زيبا؟توضيح دهيد معنا و مفهوم لوط چيست؟

(1502)
-بعضي مي گويند: حضرت ابراهيم در روز سيزده بدر كه مردم به بيرون شهر رفته بودند, بت هارا شكست و مي گويند: درست نيست در اين روز به بيرون شهر برويم ; آيا اين گفته درست است ؟

(1344)
-چرا حضرت داوود با اين كه از پيامبران اولوالعزم نبود، داراي كتاب زبور بوده است؟

(1147)
-علت حرام و گناه بودن غيبت چيست؟ چرا دين اسلام بر اين موضوع حساس ميباشد و به شدت از آن نهي ميكند؟

(952)
-آيا كتاب زبور داود به زبان فارسي موجود است ؟

(833)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:27023 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:0

در سوره واقعه پس از تقسيم انسانها به اصحاب ميمنه، اصحاب مشئمه و سابقون، در مورد سابقون ميفرمايد: ثُلَّةٌ مِّنَ الاْ ?َوَّلِينَ وَ قَليلٌ مِّنَ الاْ ?َخِرِينَ آيا معناي آيه، گروهي از امتهاي پيشين و اندكي از امت اسلامي است يا گروهي از پيشينيان; يعني دسته اول (اصحاب يمين) و اندكي از متأخرين; يعني دستة ديگر (سابقون) است؟

در آيه 39 و 40 نيز همين پرسش مطرح است، آنجا كه ميفرمايد: ثُلَّةٌ مِّنَ الاْ ?َوَّلِينَ وَ ثُلَّةٌ مِّنَ الاْ ?َخِرِينَ.

اگر معناي اول مراد است، پيشينيان و متأخرين چه كساني هستند و پيشينيان و متأخرين از چه زماني شروع و در چه زماني خاتمه مييابند؟

براي آية شريفة ثُلَّةٌ مِّنَ الاْ ?َوَّلِينَ وَ قَليلٌ مِّنَ الاْ ?َخِرِينَ چند تفسير بيان شده است:

1. گروه كثيري از امتهاي پيشين و پيروان پيامبران گذشته و گروه اندكي از امت اسلامي و پيروان پيامبر اسلام.

2. گروه كثيري از اولين امت اسلام و گروه اندكي از آخرين امت اسلامي.

در مورد آيه 39 و 40 ثُلَّةٌ مِّنَ الاْ ?َوَّلِينَ وَ ثُلَّةٌ مِّنَ الاْ ?َخِرِينَ همين دو تفسير ذكر شده است.

تفسير آيه به اينكه گروهي از پيشينيان; يعني دستة اول (اصحاب يمين) و اندكي از متأخرين; يعني دسته ديگر (سابقون) در تفاسير نيامده است و با آيات قبل و بعد از آن سازگار نيست.

آنچه كه تفسير الميزان براي آيه برگزيده، تفسير اوّل است. شاهد اين ديدگاه، آياتي است كه در آنها كلمة اولين آمده، كه مراد از آن، امتهاي پيش از اسلام است.(الميزان، علامه طباطبايي، ج 19، ص 121، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، بيروت / تفسير نمونه، آيتالله مكارم شيرازي و ديگران، ج 23، ص 206 و 226، دارالكتب الاسلامية.)

برخي از آن آيات عبارتند از: واقعه، 49; مرسلات، 38; حجر، 10 و 13; انفال، 31 و 38; انعام، 25; مؤمنون، 81; انبيأ، 5; اسرأ، 59.

بنابراين تفسير، سابقون از پيشينيان، كساني هستند كه در ايمان به پيامبران پيشين، از ديگران سبقت گرفتند و اينان از زمان حضرت آدمغ شروع ميشوند تا آخرين پيامبر قبل از پيامبر اسلام ـ كه حضرت عيسيغ ميباشد ـ پايان مييابند. و سابقون از امت اسلامي، كساني هستند در ايمان آوردن به پيامبر اسلاماز ديگران پيشي گرفتند، از زنان حضرت خديجه است و از مردان حضرت اميرالمؤمنين، علي.

اصحاب يمين از امتهاي پيشين، كسانياند كه در زمان پيامبران گذشته، به آنان ايمان آوردند و به دستورات آنان عمل نمودند و اصحاب يمين از امت اسلامي، كسانياند كه به پيامبر اسلامايمان آورده، طبق آنچه آن حضرت فرموده، عمل ميكنند، تا پايان دنيا و برپايي قيامت افرادي از اصحاب يمين از امت اسلامي وجود خواهد داشت.(ر.ك: تفسير صافي، ملامحسن فيض، ج 5، ص 121، دارالمرتضي للنشر، مشهد.)

در برخي از روايات، برخي از افراد براي نمونه ذكر شده است كه از مصاديق سابقون امتهاي گذشته و سابقون از امّت اسلامي هستند. از سابقون امتهاي گذشته، هابيل، مؤمن آلفرعون و حبيب نجار، از سابقون امت اسلامي، حضرت اميرالمؤمنين، علياست.(ر.ك: تفسير برهان، سيدهاشم بحراني، ج 5، ص 276، بنياد بعثت، تهران.)

بنابر تفسير اوّل، ممكن است اين سؤال پيش آيد، كه چگونه سابقون امت اسلامي كمتر از سابقون امتهاي پيشين است، در حاليكه امت اسلامي بيش از امتهاي ديگر است و امت اسلامي بهترين امت ميباشد؟ (آلعمران، 110) پاسخ اين سؤال اين است كه اندك بودن سابقون امت اسلامي با كثرت امت اسلامي منافات ندارد. و كثرت عددي سابقون امتهاي پيشين، دليل بر كثرت كيفي نيست، چه بسا كه سابقون امت اسلامي گرچه اندك هستند; ولي از نظر مقام بسيار برتر باشد، همانگونه كه در ميان پيامبران نيز تفاوت است. (بقره، 253)

اين نكته نيز قابل توجه است، كه ممكن است، برخي از مؤمنان در ظاهر در زمرة پيشگامان در ايمان ـ از نظر زمان ـ نباشند; ولي داراي ويژگيهاي ديگري باشند كه آنان را در رديف سابقون قرار ميدهد ـ از نظر رتبه ـ و مشمول پاداش آنان ميشوند. لذا امام باقر و امام صادقميفرمايند: نحن السّابقون و نحن الأخرون; ما پيشگامان پيشگام و ما آخرون هستيم.(بحارالأنوار، علامه مجلسي، ج 24، ص 4; ج 26، ص 248، مؤسسة الوفأ، بيروت.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.